MLADINA Trgovina

Prednostni umetniki

Alternativna dejstva Alena Ožbolta ali Kaj umetnik ne razume, novinar Košir pa ne vpraša.

Gospod Alen Ožbolt se je ob več prilikah obrnil na MOL, Društvo Asociacija, vmes grozil z objavo v medijih in sploh izkoristil vsako priložnost, da pove, da je dodeljevanje ateljejskih prostorov v MOL netransparentno. Še več, v svojih pisanjih je do MOL in do tistih umetnikov in umetnic, ki mestne prostore uporabljajo, žaljiv, še najraje jih opiše kot »dvorne umetnike«. Vsakič, ko se je obrnil na različne organe MOL, je dobil pojasnilo, ki bi ga sicer moral razumeti.

Dejstva so naslednja:

1. Mestna občina Ljubljana je objavila Razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in oddaji prostorov za uporabo za kulturne in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2016 in http://www.ljubljana.si), ki je bil odprt od 22. 4. do 28. 5. 2016. Ko se je gospod Ožbolt na javni razpis prijavil, predvidevamo, da je celotno dokumentacijo tudi prebral. Iz vložene prijave je tako sklepati, da se je z razpisnimi pogoji in kriteriji tudi strinjal.

2. Razpis je bil objavljen za vse prostore, ki so na razpolago v MOL za oddajo umetnikom, društvom na področju kulture in na področju mladinskih dejavnosti.

3. Ob zaključku obravnave prispelih vlog so bili prostori dodeljeni prijaviteljem glede na prejeto število točk, opis dejavnosti in želeno velikost. Za vse ostale je bila vzpostavljena prednostna lista.

4. Atelje na Svetčevi 1 je bil dodeljen prijavitelju, ki je prejel višje število točk kot gospod Ožbolt, zato je bil slednji uvrščen na prvo mesto prednostne liste. Prejemnik tega prostora se ni pojavil naknadno, kot to pravi gospod Ožbolt, ampak je prostor dobil na podlagi prejetega števila točk. Prav tako ni bil uvrščen na prednostno listo, ker za to ni potrebe: na prednostni listi so tisti prijavitelji, ki jim v trenutnih razmerah še ne moremo zagotoviti prostora.

5. Prednostna lista omogoča, da ob sprostitvi katerega od prostorov, le-tega dodelimo prijaviteljem na prednostni listi. Razpis namreč določa, da se po prednostni listi dodeljuje prostore, ki bodo na razpolago do 31. 12. 2017.

6. Prednostna lista je bila vzpostavljena tudi zato, ker predvidevamo, da se bodo v letu 2017 sprostili nekateri prostori (Trubarjeva, Resljeva, Masarykova), ki jih bomo lahko dodelili čakajočim s prednostne liste. S tem bomo lahko zagotovili delovne prostore večini prosilcev oz. prijaviteljev.

Po objavi prednostne liste sta bila na razpolago prostora na Vilharjevi 39 a in Petkovškovem nabrežju 67. Prostor na Vilharjevi 39 a je oddan uporabniku glede na uvrstitev na prednostni listi in izkazan interes za prostor (primerna velikost prostora). O tem je bil g. Ožbolt obveščen po telefonu, vendar zanje ni bil zainteresiran, saj sta oba prostora manjša kot 20 m2. Gospod Ožbolt je bil sicer izbran na javnem razpisu 2011: prostore je zavrnil, ker so bili zanj premajhni. Gospod Ožbolt želi prostor v izmeri od 100–200 m2.

In še to: kriteriji za oddajo prostorov za umetniško dejavnost so nespremenjeni od leta 2009. Nanašajo se na ugotavljanje javnega interesa na osnovi strokovnih opredelitev, ki se kažejo v razstavah, nagradah, ipd., kar je v razpisni dokumentaciji jasno opredeljeno. V MOL vlog ne točkujemo po umetniških kriterijih, ampak ugotavljamo javni interes in vloge točkujemo glede na število odzivov v domačem in mednarodnem prostoru oz. glede na prejete nagrade. To je bilo jasno določeno tudi v zadnjem razpisu: kriteriji se nanašajo na število domačih in mednarodnih nagrad, na število razstav doma in v tujini ter na število javno dostopnih del, predstavljenih v mednarodnem in domačem prostoru.

Postopki javnega razpisa so bili transparentni, izpeljani v skladu z zakonodajo in veljavnimi predpisi.

In čisto ob koncu, v izogib nejasnostim: skrajno nenavadno je, da novinar uglednega medija, kot je Mladina, ne preveri še morebitnih nasprotnih dejstev, kot jih navaja Alen Ožbolt. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.