MLADINA Trgovina

Jure Trampuš

17. 3. 2017  |  Mladina 11  |  Politika

Strah, ščuvanje in nespretni sekretar

Zakaj se v vseh krajih, kjer naj bi se nastanili begunci, pojavijo nasprotovanje, civilne iniciative in protesti

V ssoobboottoo,, 1111.. mmaarrccaa,, jjee vv ŠŠkkoofifi jjaahh ppootteekkaall pprrootteesstt kkrraajjaannoovv pprroottii nnaammeessttiittvvii bbeegguunncceevv vv iinntteeggrraacciijjsskkoo hhiiššoo,, kkii jjoo žžeellii ministrstvo za notranje zadeve ustanoviti v prostorih nekdanjega hostla. Bilo je kakšnih 200 nasprotnikov, na drugi strani ceste pa se je zbrala tudi manjša skupina posameznikov, ki integracijo beguncev podpira.

V soboto, 11. marca, je v Škofijah potekal protest krajanov proti namestitvi beguncev v integracijsko hišo, ki jo želi ministrstvo za notranje zadeve ustanoviti v prostorih nekdanjega hostla. Bilo je kakšnih 200 nasprotnikov, na drugi strani ceste pa se je zbrala tudi manjša skupina posameznikov, ki integracijo beguncev podpira.
© Borut Krajnc

»Resnično me je sram, da sem Slovenka. Izviram s Škofij, moja družina je živela tukaj, moji starši,« je v soboto popoldne v središču Škofij, majhnem naselju le streljaj od slovensko-italijanske meje, razočarano razlagala Odinea Zupin.

Kupite dostop do Mladina.si, ki stane enako kot izvod tiskane izdaje Mladine. Za 3,50 EUR dobite dostop do aktualne številke in celotnega arhiva za naslednjih sedem dni. Z dolgoročno naročnino prihranite do 25 odstotkov!

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.