MLADINA Trgovina

Zasebniki pod krinko demokracije

Spoštovani g. Franci Gerbec: V vašem prispevku v zadnji številki Mladine ste negativno ocenili oziroma zavrnili predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je že v Državnem zboru in pričakujemo, da ga bodo poslanke in poslanci jeseni sprejeli. Vaša skrb za položaj koncesionarjev razumemo, saj je društvo, katerega član ste, eden izmed pobudnikov za ustanovitev in solastnikov družbe MC Medicor d.d, ki opravlja zdravstveno dejavnost s koncesijo, kot ste pojasnili v prispevku. Vaše stališče spoštujemo in je legitimno, bralke in bralce pa moramo seznaniti z dejansko vsebino predlagane novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Zapisali ste namreč, da se koncesija za izvajanje zdravstvene dejavnosti podeli za največ 15 let. To je samo »pol resnice«. V noveli zakona je dana tudi možnost podaljšanja še za dodatnih 15 let v primeru, da se ugotovi, da še obstaja potreba po podelitvi te koncesije. Skupno ima torej zasebnik možnost opravljati zdravstveno dejavnost s koncesijo skupno 30 let. S takšnim predlogom obdobja podelitve koncesije zagotavljamo trajnost obravnave pacientov pri izbranem izvajalcu zdravstvenih storitev ter zagotavljamo podeljevanje koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti na transparenten in konkurenčen način, kar sta osnovni načeli koncesijskih razmerij.

Hkrati znova poudarjamo, da predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti določa prioriteto izvajanja javne zdravstvene službe v okviru javnih zdravstvenih zavodov, ki so jih država oziroma občine v ta namen tudi ustanovile. Kadar pa ti ne morejo ali pa ne uspejo izvajati posameznih zdravstvenih programov ali ne v zadovoljivem obsegu, se za njihovo izvajanje podeli koncesije. Naše temeljno izhodišče pri oblikovanju novele je ohranitev javnega zdravstva, ki temelji na načelih solidarnosti, socialnosti, enake dostopnosti in celovitega nudenja zdravstvenih storitev.

Ob tem nikakor ne zmanjšujemo vloge koncesionarjev, saj so del javne zdravstvene mreže in plačani iz javnih sredstev.

Odločno zato zavračamo navedbo, da neusmiljeno obračunavamo z vsemi zasebnimi izvajalci zasebnih zdravstvenih dejavnosti. Novela zakona v ničemer ne spreminja položaja »pravih zasebnikov«, to je tistih zdravnikov, ki se ne fi nancirajo iz javnih sredstev. S spoštovanjem, 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.