MLADINA Trgovina

Izak Košir

9. 11. 2017  |  Družba

Igor Kadunc odgovarja Ljerki Bizilj: "Vse besede so podprte s številkami"

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc se je odzval na do njega kritičen zapis direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj. Poudaril je tudi, da se je kot generalni direktor ne more "znebiti", temveč lahko njeno zamenjavo, z argumenti, zgolj predlaga programskemu svetu RTV.

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija
© Uroš Abram

Ljerka Bizilj, direktorica TV Slovenija, je medijem poslala svojo izjavo, v kateri je bila kritična do nekaterih trditev, ki jih je na tiskovni konferenci izrekel generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Slednji se je zdaj odzval na številne očitke, med katere spada tudi ta, da prireja podatke. Njegov odgovor, v katerem posebej demantira domala vsako trditev, ki jo je zapisala Ljerka Bizilj, objavljamo v celoti. 

Ljerka Bizilj: »Danes je generalni direktor RTV SLO javno povedal, da bo RTV Slovenija leto končala z izgubo!«

Odziv: Generalni direktor je povedal, da bi RTV Slovenija kljub bistveno povečanim stroškom dela zaradi napredovanj, zaradi sprejetih ukrepov, zelo verjetno poslovala brez izgube, če ne bi bilo potrebno plačati 1 mio evrov prihodkov od reklam in še dodatnih dobrih 400 tisoč evrov stroškov za zamudne obresti in sodne stroške zaradi izgubljene sodbe v sporu z Media Publikumom.

Glede poslovanja in gledanosti RTV Slovenija sedaj pripravlja redna mesečna poročila, iz katerih se vidi tako poslušanost/gledanost kot tudi vsi pomembni podatki o finančnem poslovanju tako RTV Slovenija kot tudi enot. Ti podatki so na voljo članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, Svetu delavcev RTV Slovenija, sindikatom in vsem vodilnim, tako da gre za podatke, ki so na voljo in si lahko vsak sam ustvari mnenje o poslovanju. Podatki, ki jih navajam, so iz poročila za devet mesecev.

Ljerka Bizilj: »Vsi uradni podatki kažejo, da TV SLO od 1-9 posluje dobro! In v primerjavi z letom 2016 - v močni medijski konkurenci - celo pridobiva gledalce!«

Odziv: Primerjalna gledanost se je res povečala za 0,4 odstotne točke pri SLO1, pri SLO2 se je znižala za 0,2% točki pri SLO3 pa ostaja enaka. In to je seveda hvalevredno.

Ljerka Bizilj: »Stroški TV SLO so višji od planiranih, s prihodki (oglaševanje in komercialni prihodki so okoli 700 tisoč evrov nad planiranimi, do oktobra že 800 tisoč!), TV SLO pokriva višje stroške in tudi del nepredvidenih višjih stroškov za plače.«

Odziv: Res je, da ima TV Slovenija višje prihodke od planiranih za 688 tisoč evrov, vendar ima tudi za 571 tisoč evrov višje variabilne stroške in ob tem še 415 tisoč evrov stroškov za plače. Tako je jasno, da je TV Slovenija pri prihodkih in stroških, na katere ima neposredni vpliv (to imenujemo »rezultat odgovornosti«) slabša od plana za 403 tisoč evrov.

Ljerka Bizilj: »Stroški za Emo niso nikakršni razlog - za ev. slabše poslovanje RTV SLO! Televizija v okviru RTV SLO posluje - ponavljam - dobro, kar kažejo vsi uradni podatki!!!!«

Odziv: Če so variabilni stroški glede na plan višji za 571 tisoč evrov in se ve, da so bili eksterni stroški pri dogodkih na GR preseženi za 659 tisoč evrov, potem je jasno, da so temu vzrok zagotovo tudi višji stroški za omenjene dogodke. O tem, v kolikšni meri so ti višji stroški pokriti z višjimi prihodki zaradi teh dogodkov, pa imamo nekoliko različna mnenja. Uradno zabeleženi podatki so podani v poročilu teh dogodkih.

Ljerka Bizilj: »Kot je na zadnji seji Nadzornega sveta povedal generalni direktor, potrebuje RTV rebalans, ker je generalni direktor Radiu Slovenija obljubil pokriti 300 tisoč minusa pri prekoračitvi variabilnih stroškov (brez plač).«

Odziv: Eden od ključnih elementov dobrega vodenja je pozorno poslušanje. Generalni direktor nikoli ni rekel, da je obljubil pokriti 300 tisoč minusa Radiju Slovenija, ampak je v obrazložitvi, zakaj vztrajno predlaga, da Nadzorni svet sprejme Finančni načrt, h kateremu je dal pozitivno mnenje Programski svet dejal, da je pomembno, da Nadzorni svet sprejme Finančni načrt, saj se s tem zaključi proces sprejemanja rebalansa PPN. Sicer bi si kdo mislil, da je v rebalansu PPN predvideno (zaradi slabega planiranja) nujno povečanje variabilnih stroškov radija, neka samostojna odločitev generalnega direktorja. Opozoril je na to, da je Programski svet RTV Slovenija opredelil program in zanj potrebna sredstva, vendar daje Nadzorni svet k temu še zadnje soglasje, da vse skupaj postane veljavno.

Ljerka Bizilj: »Kakšna dvoličnost! Prejšnji generalni direktor je prekoračitev stroškov 'dovolil' le v primeru, če jih pokrijemo z dodatnimi prihodki!«

Odziv: Mislim, da je jasno povedano, kako poteka postopek v primeru, da se ugotovijo pomembna odstopanja od plana. Sprejema jih za to pristojni Programski svet. Je to komu še sedaj nejasno?

Ljerka Bizilj: »In to je TV SLO tudi storila - pri Emi!«

Odziv: Za zdaj kaže, da temu ni povsem tako, ampak gre tudi za stvar interpretacije. Morebitne na novo posredovane podatke bomo pogledali in ocenili, če bo potrebno tudi popravili poročilo. Kot rečeno pa rezultat odgovornosti kaže, da je imela TV Slovenija za 403 tisoč evrov več stroškov, kot je bilo v planu.

Ljerka Bizilj: »Če se hoče generalni direktor - znebiti direktorice TV SLO -, bo to moral storiti na drug način, ne s prikrojevanjem podatkov in neresničnimi namigi!«

Odziv: V navedenih podatkih ni navedbe niti enega podatka, ki bi bil ali napačen ali »prikrojen« niti za kakšne »neresnične namige« naj bi šlo. In ne more biti, ker so vse besede vedno podprte s številkami. Seveda pa se generalni direktor nikoli ne more »znebiti direktorice TV Slovenija«. Vse, kar lahko naredi je, da njeno zamenjavo, z argumenti, predlaga Programskemu svetu RTV Slovenija. V tem trenutku tega ni naredil in je včeraj jasno javno povedal, da bo, ker ga k temu zavezuje sklep Nadzornega sveta, o tem razmišljal po obravnavi dogodkov na GR na Programskem svetu in Svetu delavcev (ta namreč pričakuje nekaj dodatnih pojasnil od direktorice TV SLO).

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.