MLADINA Trgovina

Objava popravka

Na podlagi določb 26. in 27. člena Zakona o medijih Družba Future For Humanity Foundation podaja zahtevo za objavo popravka v zvezi z vašim člankom, objavljenim v spletni izdaji časopisa Mladina dne 23. 2. 2018, na tem spletnem naslovu (kliknite za povezavo), vsebino katerega je bila zakonita zastopnica družbe, ga. Melinda Woolf seznanjena dne 27. 2. 2018 ter v zvezi s člankom, objavljenim dne 6. 3. 2018, na tem spletnem naslovu (kliknite za povezavo), z naslovom:»Sta bili sodnici pristranski?«.

V obeh člankih so navedena neresnična dejstva ter podani oziroma insinuirani napačni zaključki, ki grobo prizadevajo tako pravice in interese predstavnice družbe Future For Humanity Foundation, ge. Melinde Woolf, kot tudi interese in pravice same družbe. Vsebina navedenih člankov tako v javnosti ustvarja izkrivljeno in napačno predstavo o poštenosti in zakonitosti delovanja družbe Future For Humanity Foundation kot organizatorja dogodka SDG Hackathon. Vsled navedenega tako skladno z določili Zakona o medijih zahtevamo objavo popravka v naslednjem besedilu: »POPRAVEK ČLANKOV: Kje je denar, ki je bil objavljen dne 23. 2. 2018 ter Sta bili sodnici pristranski?, ki je bil objavljen dne 6. 3. 2018.

V člankih, ki sta bila z naslovoma Kje je denar? ter Sta bili sodnici pristranski? je bilo navedeno nekaj nepravilnih podatkov.

Članek »Kje je denar?« se začne z obtožbami o prevari, pri tem pa nihče ni bil žrtev nikakršne prevare. Kot je za tovrstne dogodke običajno, so bile finančne obveznosti za vse nagrade organizatorja že pred začetkom tekmovanja SDG Hackaton, vendar pa morajo pred izplačilom nagrad skleniti tudi ustrezne pogodbe z vsemi člani zmagovalnih ekip in vsi zmagovalci morajo zadostiti določbam pogodb.

Nadalje članek prvem odstavku napačno implicira, da je bila sponzor dogodka SDG Hackaton tudi slovenska vlada, pri tem pa vlada Republike Slovenije ni bila SDG Hackaton sponzor, prav tako pa kot taka nikoli ni bila predstavljenas strani promotorjev SDG Hackatona ali predstavnikov vlade Republike Slovenije. Partnerstvo vlade Republike Slovenije je bilo omejeno zgolj na promocijo projekta in podelitev ene izmed nagrad. Pri tem poudarjamo, da je bilo v tekmovanje vključeno večje število subjektov, ki so bili vsi navedeni kot partnerji in ne sponzorji. Za tovrstne projekte je povsem običajno, da pri njih sodelujejo partnerji, ki nudijo nefinančno podporo in navedba partnerja ne pomeni, da je sodeloval kot finančni sponzor.

V naslednjih odstavkih članek napačno predstavlja izjave Nene Dokuzov kot izjave predstavnikov dogodka SDG Hackaton, čeprav Nena Dokuzov nikoli ni bila pooblaščena za dajanje izjav v imenu promotorjev SDG Hackatona in njene izjave ne morejo biti interpretirane kot izjaveSDG Hackathon.

Pristojnosti gospe Dokuzov v sklopu SDG Hackatona so bile omejene na komunikacijo s slovenskimi udeleženci v imenu organizatorja že pred začetkom tekmovanja SDG Hackaton, vendar pa morajo pred izplačilom nagrad skleniti tudi ustrezne pogodbe z vsemi člani zmagovalnih ekip in vsi zmagovalci morajo zadostiti določbam pogodb.

Nadalje članek prvem odstavku napačno implicira, da je bila sponzor dogodka SDG Hackaton tudi slovenska vlada, pri tem pa vlada Republike Slovenije ni bila SDG Hackaton sponzor, prav tako pa kot taka nikoli ni bila predstavljenasstrani promotorjev SDG Hackatona ali predstavnikov vlade Republike Slovenije. Partnerstvo vlade Republike Slovenije je bilo omejeno zgolj na promocijo projekta in podelitev ene izmed nagrad. Pri tem poudarjamo, da je bilo v tekmovanje vključeno večje število subjektov, ki so bili vsi navedeni kot partnerji in ne sponzorji. Za tovrstne projekte je povsem običajno, da pri njih sodelujejo partnerji, ki nudijo nefinančno podporo in navedba partnerja ne pomeni, da je sodeloval kot finančni sponzor.

V naslednjih odstavkih članek napačno predstavlja izjave Nene Dokuzov kot izjave predstavnikov dogodka SDG Hackaton, čeprav Nena Dokuzov nikoli ni bila pooblaščena za dajanje izjav v imenupromotorjev SDG Hackatona in njene izjave ne morejo biti interpretirane kot izjaveSDGHackathon.

Pristojnosti gospe Dokuzov v sklopu SDG Hackatona so bile omejene na komunikacijo s slovenskimi udeleženci v imenu SDG Noordung Hub-a, organizacije, ki je imenovala slovenske udeležence.

razglasitvi nagrad znatne zamude. Pri tem pa ne pove, da so bile zamude posledica obilnih snežnih padavin in udeležbe pomembnih funkcionarjev z vsega sveta, kar je rezultiralo v nepričakovanih logističnih problemih za vse dogodke na območju Davosa v času Svetovnega gospodarskega foruma. Sojenja in razglasitve zmagovalcev ni bilo moč izvesti v predvidenem času zaradi izpadov internetne povezave ter težav pri prihodu sodnikov in sodelujočih. Kot so poročali tudi mnogi mednarodni mediji, so bili pri tem prizadeti dogodki na celotnem območju Davosa. Razlogi za zamudo tako niso bili v organizacijiorganizatorjev tekmovanja temveč v višji sili, vključno z silami narave.

Članek »Sta bili sodnici pristranski?« pri tem vsebuje tudi pavšalne obtožbe o nepravilnostih pri sojenju na SDG Hackathon, kljub dejstvu, da so tekmovanje presojali neodvisni sodniki. Vsi sodniki so bili pred začetkom tekmovanja skrbno preverjeni, vsi so tudi spoštovani strokovnjaki v svojem polju dela. Prav tako so vsi podpisali izjavo o neodvisnosti. Organizator pred izvedbo SDG Hackathona o domnevnem sodelovanju gospe Nene Dokuzov s katerokoli od ekip ni imel nikakršnega vedenja, prav tako ni imel razloga, da bi v to posumil. Ocene ge. Nene Dokuzov so bile iz končnegaseštevkaocen odstranjene in tako nimajo vpliva na izbor zmagovalnih ekip.

Prav tako so v članku vsebovane navedbe, da je bila Melinda Woolf svetovalka pri tekmovalcu CHERR.IO že pred začetkom tekmovanja SDG Hackathon. CHERR.IO je bil za sodelovanje izbran s strani Noordnung Hub-a, tako kot vsi slovenski sodelujoči in Ga. Woolf z njimi pred SDG Hackathon-om ni imela nobenega stika. Melinda Woolf je svetovalka zmagovalne ekipe CHERRI.IO postala šele po razglasitvi nagrajencev, dne 1. 3. 2018. Po razglasitvi so do nje pristopili člani zmagovalne ekipe in jo prosili, da se jim pridruži na poziciji svetovalke. Pri tem poudarjamo, da Melinda Woolf z ekipoCHERRI.IOnima nikakršnega finančnega dogovora in da za opravljanje funkcije njihove svetovalke ne prejema nikakršne finančne kompenzacije.

Z ekipo sodeluje izključno kot neplačanasvetovalkain mentorica. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.