MLADINA Trgovina

Peter Petrovčič

 • Peter Petrovčič

  14. 4. 2017  |  Mladina 15  |  Družba

  Nesrečne osebne okoliščine

  Na zadnji februarski dan so policisti na ljubljanski železniški postaji ugotavljali istovetnost posameznika, katerega ime hranimo v uredništvu. Ker je policiste v civilu zaprosil, naj tudi sami izkažejo istovetnost, je z lažjimi poškodbami končal na policijski postaji in jo zapustil s plačilnim nalogom z globo v skupni višini 1151 evrov zaradi domnevne storitve treh prekrškov s področja kršenja javnega reda in miru ter odrekanja sodelovanja s policijo. Več

 • Peter Petrovčič

  31. 3. 2017  |  Politika

  Tebi, Slovenija, domovina 

  Spoštovani, iskrena hvala najprej suverenu te države, torej ljudem. Od vas prihaja Ustava in zaradi vas je Ustava. Hvala za priložnost in odgovornost služiti, vsem z enakim spoštovanjem. Hvala tudi tistim od vas, ki ste mi ves čas zaupali. Kot sem zapisal že ob soglasju h kandidaturi, ob tako trdni podpori bi za pravno državo šel na tnalo slovenske realnosti ne enkrat, dvakrat, ampak stokrat, če bi bilo treba. Hvala tudi temu Zboru za izvolitev, tistim, ki ste obkrožili moje ime s takšno večino. Kdor pa vladavino ljudi jemlje resno, si obenem ne želi izvolitve s stoodstotno podporo, zato enaka hvala tudi tistim izmed vas, ki ste k tej odločitvi prispevali njeno demokratičnost. Več

 • Peter Petrovčič

  31. 3. 2017  |  Mladina 13  |  Politika

  Težavno vročanje

  Za sodno pisanje, vabila, pozive, sodbe, skratka vse sodne akte, velja, da se po določenem času neuspešnega vročanja vzpostavi fikcija, da se imajo za vročene. Seveda pa ima sodna oblast tudi možnost, da poskrbi za dejansko, fizično vročitev nekega pisanja, če tako želi, in sicer to opravi vročevalec, ki ga akreditira sodišče. Vročitev posameznega pisanja je namreč v nekem pogledu skorajda enako pomembna kot odločitev sodišča sama. Od vročitve je namreč odvisen nadaljnji potek postopka, vsi nadaljnji roki. Več

 • Peter Petrovčič

  31. 3. 2017  |  Mladina 13  |  Politika

  Nepoznavanje pravih ljudi in revščina škodita

  Številni kazalci kažejo, da so dandanes družbe oziroma države v materialnem smislu bogatejše, kot so bile kadarkoli v zgodovini. Zato se zdi, da bi moralo biti na voljo največ javnih sredstev doslej za zagotovitev dovolj velikega in kakovostnega pravosodnega sistema, ki bi omogočal najbolj enakovredno obravnavo vseh ljudi doslej. A realnost je drugačna, pravzaprav nasprotna. Več

 • Peter Petrovčič

  24. 3. 2017  |  Mladina 12  |  Politika

  Ustavnosodno nazadovanje

  Ustavno sodišče odloča o številnih družbeno in politično pomembnih vprašanjih, ne nazadnje o človekovih pravicah. Se je kaj spremenilo, da ustavno sodišče do teh vprašanj z leti zavzema vse bolj konservativna stališča in da o njih celo ne odloča, ko bi lahko ali bi moralo? In da na nekaterih področjih, recimo pri pravicah istospolnih, celo zavira razvoj človekovih pravic, o katerem se je bila sposobna dogovoriti celo večina v državnem zboru? Spremenilo se ni nič, razen seveda personalne sestave na ustavnem sodišču. Ta se je v dobrega pol leta zelo spremenila, zamenjali sta se dve tretjini ustavnih sodnikov oziroma šest od devetih. Kakšno bo njihovo »desetletje«? Več

 • Peter Petrovčič

  24. 3. 2017  |  Mladina 12  |  Politika

  Probacija …

  Vlada je prejšnji teden v državni zbor poslala predlog zakona o probaciji, s katerim bo uvedla probacijsko službo, ki bo po zgledu takšnih služb v tujini skrbela za resocializacijo in reintegracijo obsojencev. A ne vseh, pač pa zgolj obsojencev na pogojne kazni in tistih, ki bodo kazen odslužili z alternativnimi oblikami kazenskih sankcij, kot je delo v splošno korist. Strokovno delo z obsojenci med prestajanjem zaporne kazni ostaja v domeni zaporskih služb in centrov za socialno delo. Več

 • Peter Petrovčič

  24. 3. 2017  |  Mladina 12  |  Politika

  Tujec ali človek

  Slovensko ustavno sodišče je razveljavilo odločbe sodišč in upravnih organov, ki so odredili deportacijo romske družine iz Slovenije na Kosovo. Odločitev oblastnih organov je razveljavilo, ker ti v postopkih niso upoštevali osebnih okoliščin posameznega tujca. Ali to nakazuje odločitev ustavnega sodišča, če bi presojalo zakon o tujcih? Ta določa prav to – izgon tujcev in preprečevanje vstopa v državo brez upoštevanja osebnih okoliščin. Več

 • Peter Petrovčič

  17. 3. 2017  |  Mladina 11  |  Družba

  Živi ščit za Alep

  »Čas je za akcijo! Ne moremo sedeti za prenosniki in nič narediti. Ne moremo piti kave in nič narediti. Dovolj imamo klikanja na žalostne in osuple obraze na Facebooku in pisanja ’to je tako strašno’ in ’tako smo nemočni’. Ne, nismo nemočni! Veliko preveč nas je! Gremo v Alep. Iz Nemčije v Alep, po t. i. begunski poti, le da v nasprotno smer.« Tako se začne manifest skupine Civil March for Aleppo, ki se je na pot odpravila 26. decembra lani in v začetku marca prečkala Slovenijo. Več

 • Peter Petrovčič

  10. 3. 2017  |  Mladina 10  |  Politika

  Urad za migrante ali proti njim?

  Vlada je z zakonom o tujcih, v katerem je uzakonila pogoje za zaprtje meje oziroma suspenz vlaganja prošenj za azil, predvidela tudi ustanovitev vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov. Urad, ki bi lahko pomenil korak naprej oziroma nujno dodano vrednost pri integraciji beguncev ali pa zgolj še učinkovitejše izvajanje restriktivne azilne politike, je vlada prejšnji teden res ustanovila. Več

 • Peter Petrovčič

  10. 3. 2017  |  Mladina 10  |  Družba

  Nadlegujejo jih

  Tudi to pomlad Zavod Božji otroci pred ljubljansko porodnišnico pripravlja vsakodnevno molitev za nerojene otroke, ki bo spet trajala svetopisemskih 40 dni, saj je »bog v 40-dnevnih obdobjih preoblikoval posameznike, skupnosti ... in ves svet«. Dogodek, ki ga pripravijo dvakrat na leto, je sčasoma postal stalnica, zato je spodbudil mobilizacijo med zagovornicami in zagovorniki pravic žensk, med katere sodi tudi (ustavna) pravica do splava, proti kateri protestirajo oziroma molijo božji otroci. Več