MLADINA Trgovina
  • Manjšina le dediščina?

    Jakob Unrest, župnik v Šmartinu na Teholici in stolnik pri Gospe Sveti, je konec 15. stoletja v svoji Koroški kroniki razlagal zgodovinske posebnosti Koroške in ugotovil: »Darumb das Kerndten ain rechts Windisch Landt ist« – ‘torej je Koroška prav slovenska dežela’. Pred njim je kronist Otacher, Otokar iz Gaule, koroškega deželnega kneza imenoval »der windische Herre« (slovenski gospod). Zdaj pa v osnutku za novo koroško deželno ustavo piše: »Die deutsche Sprache ist die Landessprache …« - ‘nemški jezik je deželni jezik’. Vmes je bil še koroški plebiscit, po katerem je deželni upravitelj Lemisch zapisal, da je treba v eni človeški generaciji opraviti delo in ponemčiti deželo. Ali je zdaj na ustavnopravni ravni to delo končano? Več

  • Nekaj let za nas

    Prestrašene in razočarane oči temnopolte Američanke Hillary, ki je sedela zraven mene na ameriškem zajtrku ob zori ameriške volilne noči, v tistem trenutku zagotovo še niso bile zmožne v celoti vizualizirati nove realnosti, ki je bila očitno za vogalom, s tisoči, ujetimi na letališčih vzdolž in vprek ZDA, posebnimi odredi za izgon ilegalnih priseljencev, blitzkrieg bombardiranji in novo hladno vojno na obzorju, pa je bila uboga Hillary kljub temu vidno prestrašena. Opravičila se mi je in rekla, da resnično nima besed za vljudnostno kramljanje, in je molče zrla onkraj vseh nas za tisto okroglo in obloženo mizo, onkraj hotelske restavracije in si morda poskušala predstavljati prihodnost, pred katero jo je tisto noč postalo tako prekleto strah. Morda pa je iskala točko v času, ko je realnost skrenila s tirnice, ki je vodila v predstavljivo prihodnost, ki so jo ona in milijoni Američanov popolnoma jasno videli prihajati mrzlega januarskega dne leta 2009, ko je prisegel Barack Obama, in se očitno ne bo zgodila, ker se vsi skupaj že peljejo po sosednjem, distopičnem tiru, po nepredstavljivi sedanjosti, ki se jim že dogaja. Američani žal niso niti prvi niti zadnji, ki jih dajeta nekakšna melanholija po prihodnosti, ki ne bo prišla, in strah pred sedanjostjo, ki je ne morejo razumeti. Več