MLADINA Trgovina
 • Še lastno mater

  Pri nas je naprodaj vse, kar je sploh še ostalo in ni bilo zabarantano že za poplačilo obljub naših novih politikov ob osamosvojitvi. Potem so nas vladni mešetarji v zadnjih dveh desetletjih na sezonskih razprodajah rešili skoraj vseh skrbi za državno lastnino, ki je bila prej od nas vseh. Tujcem so prodali jeklarne in banke, nato še pivovarne in vinske kleti ter večino najbolj kvalitetnih vodnih virov. Več

 • Bo slovenski ris izumrl?

  Nedavno me je presenetila novica, da je bil na Kočevskem povožen mlad zdrav ris. Bil je eden redkih, ki še prebivajo v slovenskih gozdovih. Ne bom se spuščala v vprašanje, kako je do tega prišlo, ker imam premalo informacij. Na splošno pa bi želela poudariti, da ljudje v prometu niso dovolj pozorni in vozijo prehitro. Pa tudi objestnost nekaterih voznikov, ki preko vožnje sproščajo lastne frustracije, razočaranja in bes, ni nepomemben dejavnik. Pri tem nastradamo vsi, tako ljudje kot tudi divjad. Če v nadaljevanju povzamem nekaj mnenj naših strokovnjakov, ugotavljam, da je ris v Sloveniji močno ogrožena vrsta, ki mu grozi skorajšnje izumrtje. Ali se dovolj zavedamo, da je ris največja, najmogočnejša in najlepša mačka v Sloveniji? Je plaha žival in ni znano, da bi ris napadal ljudi. Raje se umakne in skrije. Zato se mi zdi presentljivo, da bi ris kar skočil pred avto. Pravzaprav je srečanje z risom v naravi velika čast, kajti le redki srečneži so imeli možnost srečati se z njim pobližje. In nikomur ni storil nič žalega. Več

 • Ljudje ali živina

  Spoštovani, v tedniku Mladina ste 2. septembra 2016 na strani 24 objavili prispevek z naslovom Ljudje ali živina, v katerem ste kljub predhodno prejetim pojasnilom navedli netočnosti o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva v Sloveniji, zato skladno s 26. členom Zakona o medijih zahtevamo popravek objavljenega obvestila. Več

 • Kdo je nasilen?

  Zahvaljujem se Kristini Novak, da se je oglasila. O teh nesprejemljivih problemih, ne da ne pišemo dovolj ali ne govorimo dovolj – o teh problemih si ne upamo niti razmišljati. Tako smo naučeni. Problem je zelo globok in zelo širok. Grozljivi napad na žensko, kot edino krivo in to celo na Brezjah je katastrofalna izkaznica nivoja, nekritičnega poguma in samozavesti absolutnih privržencev neke druge države in njenih interesov. Žal je to samo droben delček nerazumnosti, ki nam jih moški v črnih krilih vsakodnevno servirajo. Tisti, ki posluša, ve! Slovenski resen zgodovinski problem ni bil Dunaj ali kasneje Beograd. Naš resen problem je država Vatikan. Se vam zdi, da pretiravam? Prisluhnite našemu geniju Prešernu: »Krst ... uvod: »... gnijo po poljih v bojih pokončani« ... »kri prelita napolnila bi jezero...«. Pokristjanjevanje! Potem so na naših hribih in v dolinah zrasle preštevilne drage stavbe. Zgradili so jih obubožani poraženci, pod slamnatimi in lesenimi strehami! Razmislimo o Trubarju, požigu knjig, ki smo jo imeli med prvimi v Evropi! Razmislimo o Protireformaciji in pregonu naših bogatih vitezov in knezov! Vse je skladno in zgodovina se nam ponavlja! Tomaž Hren ali Rode! Vsak v svojem času. Rode je bil poslan in kasneje nagrajen za uspešno delo, z rdečo kapico kardinala. Afera z žensko in očetovstvom mu ni škodila. Nerazumni podložniki Vatikana so zaščiteni bolj, kot »Kočevski medved!« Ali morda vemo, koliko bogastva ima Vatikan pri nas? Gozdovi! Hiše! Enormno! Ali vemo, koliko naši davkoplačevalci plačujemo ljudi, med katerimi je pridigar g. Zore? Enormno! Medtem, ko v naši mili domovini ni denarja za revne otroke, zdravstvo, šolstvo, kulturo, šport, za obrambo, za delovna mesta!? Doživljamo tragično izseljevanje! Res smo genialen narod na »srčni pogon«! A kako dolgo bomo še zmogli? Debele blagajne za tuji žep nihče ne kontrolira. O tem se celo nikoli, prav nič ne sprašujemo! Dokler nam bodo tako vladali moški v dolgih krilih, ki so pogosto dragoceno čipkasta (v neskončnih urah pridnosti so Več

 • Nedotakljivi

  Gospa z oddelka za odnose z javnostmi pri Banki Slovenije v letu 2016 je za rubriko Pisma (34. številka Mladine) med drugim komentirala stres teste iz 2013 na osnovi katerih je bila decembra tega leta izvedena dokapitalizacija in izrekla pripombe na pomoč, ki jo je bil slovenski bančni sektor deležen v času delovanja socialdemokratske koalicijske vlade (2008 do 2012). Več

 • Brez tujih delavcev se nam slabo piše

  Presenetila me je trditev v naslovu, v nadaljnjem tekstu pa avtor obuja staro mantro o staranju prebivalstva in – pretečem pomanjkanju delavcev!? Avtomatizacija pospešeno »žre« delovna mesta in pomanjkanje dela postaja problem. In to ne zaradi proizvodnje potrebnih sredstev za preživetje, teh je dovolj in preveč, temveč zaradi fiziološke potrebe po aktivnosti nasploh. Tako smo vendar nastali. Zdaj smo pa že tako daleč, da mnogi, ki bi še delali, morajo v pokoj, »ker je treba prostor dati mladim«! Tudi meni se je to zgodilo. Kdaj bodo torej prodrla aktualna spoznanja o družbi in njenih dejanskih, sodobnih potrebah, ne le tista izpred desetletij po vojni in še od prej, ki nenehno trobijo o staranju in prenizki nataliteti in nujnem uvozu delavcev? Več

 • Nedotakljivi

  Novinarka Mladine v članku Nedotakljivi navaja več neresnic, povezanih z Banko Slovenije. 1. Glede zaplembe dokumentov v hišni preiskavi v Banki Sloveniji (BS) in opozorila ECB glede nujnosti varovanja zaupnosti dokumentov ponovno poudarjamo, da je BS problematizirala – in še vedno problematizira - način zasega podatkov v hišni preiskavi. Ta je bil namreč opravljen neselektivno (zasežena je bila tudi dokumentacija, nepovezana s predmetom preiskave, to je s sanacijo bank v letih 2013/14, konkretno v povezavi z izvedbo pregleda kakovosti sredstev - AQR, stres testov in izdajo odločb BS o izrednih ukrepih), hkrati niso bila upoštevana pravila zaupnosti dokumentov ECB. V skladu z določbama 334. člena Pogodbe o delovanju EU in 39. člena Statuta ESCB in ECB uživa ECB na ozemlju Unije privilegije in imuniteto, potrebno za opravljanje njenih nalog. V 39. členu Statuta je namreč izrecno določeno, da ECB uživa na ozemlju držav članic privilegije in imunitete, ki so potrebni za izvajanje njenih nalog pod pogoji, določenimi s Protokolom o privilegijih in imunitetah EU. V 2. členu Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah EU pa je določeno, da so arhivi Unije nedotakljivi, pri čemer iz 1. odstavka 22. člena navedenega protokola izhaja, da se le-ta uporablja tudi za ECB, člane njenih organov in zaposlene. Zato primera, ki ju kot primerljiva s hišno preiskavo v BS navaja novinarka (zaslišanje g. Tricheta in preiskava italijanskega guvernerja g. Visca) dejansko nista primerljiva, saj v teh primerih ni prišlo do enakih okoliščin (neselektivni zaseg dokumentacije, neupoštevanje pravil zaupnosti) in zato pri njih ECB ni imela razloga za odziv. 2. Stališče BS je in ostaja, da morajo biti vsi postopki izpeljani zakonito in morebitne pravne nejasnosti odpravljene. Ker so se v okviru postopka odločanja Okrožnega sodišča, ki je BS odredilo, da preiskovalni komisiji DZ izroči zapisnike ožjega kolegija guvernerja (OKG), odprle določene pravne dileme oziroma so bile v postopku ugotovljene nekatere procesne pomanjkljivosti, se je BS najprej obrnila na Upravno sodišče, da presodi, ali so bili postopki izpeljani ustrezno. Upravno sodišče je tožbo zaradi nepristojnosti zavrglo. Pri tem ponavljamo, da BS zaradi vseh obtožb, ki so stalnica tudi v Mladini, podpira vsa prizadevanja pristojnih organov v zvezi z ugotavljanjem zlorab v slovenskem bančnem sistemu in tudi v interesu BS je, da Preiskovalna komisija Več

 • Poljub smrti

  Spoštovani in zelo cenjeni gospod Miheljak, zelo se zavedam, da se mokre sanje lahko uresničujejo. Več

 • Kdo je nasilen?

  Na koncu prispevka je novinar Jure Trampuš zapisal, da »danes ne poteka vojna med religijami, zgolj med interesi, ki se uresničujejo na nasilne načine«. Je sploh kakšna razlika? Več