MLADINA Trgovina

Urša Marn

 • Urša Marn

  13. 1. 2017  |  Mladina 2  |  Družba

  Pomembna zmaga za žrtve bančnega pohlepa

  Tik pred koncem minulega leta je sodišče Evropske unije izdalo pomembno sodbo. Gre za odločitev, da so klavzule v kreditnih pogodbah o minimalni obrestni meri, pod katero variabilne obresti ne smejo pasti, nepoštene za potrošnika. Povedano še drugače: te klavzule so nepošten pogodbeni pogoj, ki je skladno z evropsko direktivo 93/13 nezakonit. Sodišče EU je razsodilo, da je treba neupravičeno preplačane zneske upoštevati tudi na nazaj. Več

 • Urša Marn

  23. 12. 2016  |  Mladina 51  |  Politika

  Pregled leta: Prekletstvo večno nezadovoljnih

  Dva meseca pred koncem leta je vladni urad za makroekonomske analize in razvoj ugotovil, da je rast bruto domačega proizvoda naše države za leto 2016 podcenil kar za 40 odstotkov. Težava s pesimizmom v napovedih gospodarske rasti je, da se ta pesimizem navadno prenaša v nižja pričakovanja, zmanjšanje podjetniških vlaganj, strah potrošnikov pred nakupi in pretirano fiskalno zategovanje. Gre za učinek samouresničujoče se prerokbe. Posledica pesimizma so zgrešeni gospodarski ukrepi, ki vodijo v nižjo gospodarsko rast od potencialno mogoče. Več

 • Urša Marn  |  foto: Uroš Abram

  2. 12. 2016  |  Mladina 48  |  Politika

  Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča

  Bolnišnice drobijo večja naročila na manjša, zato da se izognejo javnim r azpisom. Več kot polovica vsega medicinskega materiala se nabavlja prek naročilnic. Naročila nabavnim službam narekujejo zdravniki, vsak svoje, cene pa določajo posredniki, ki služijo s previsokimi maržami. Na ministrstvu za zdravje so šele pred kratkim začeli resneje razmišljati o prekinitvi začaranega kroga, vendar pa izstop iz njega ne bo preprost. Če bi se pri nabavi zdravil in medicinskotehničnih pripomočkov res želeli izogniti posrednikom, bi morali najprej doseči spremembo evropskih predpisov. Se slovenska politika, vajena podrejanja Bruslju, upa spustiti v to bitko? Tudi o tem smo se pogovarjali s predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom. Več

 • Urša Marn

  25. 11. 2016  |  Mladina 47  |  Ekonomija

  V bran velekapitalu

  Pričakovali bi, da bodo državni organi varovali interese malih vlagateljev, ne da izpolnjujejo pričakovanja finančnih posrednikov. A pravila so pri nas postavljena na glavo. Namesto da bi ministrstvo za finance in Agencija za trg vrednostnih papirjev varovala vlagatelje pred visokimi stroški odpiranja in vodenja trgovalnih računov, na katere je treba do konca leta prenesti delnice iz centralne Klirinško-depotne družbe, sta se postavila v bran borznoposredniških hiš. Več

 • Urša Marn

  25. 11. 2016  |  Mladina 47  |  Ekonomija

  Slepa vera

  Po letih rezanja, odrekanja, podaljševanja »začasnih« varčevalnih ukrepov in po tem, ko nam je proračunski minus tudi na račun dohodkovno najranljivejših slojev uspelo spraviti pod predpisano maastrichtsko mejo treh odstotkov bruto domačega proizvoda, podatki pa so postali pozitivni, se je Slovenija spet znašla v skupini največjih evropskih bolnikov. Več

 • Urša Marn

  28. 10. 2016  |  Mladina 43  |  Politika

  Plenjenje

  Še dobra dva meseca nas ločita od zaprtja registrskih računov za fizične osebe. Zdaj ima registrske račune pri centralni klirinško-depotni družbi (KDD) še več kot 218 tisoč Slovencev. Vsi ti morajo do 1. januarja odpreti trgovalni račun pri eni od borznoposredniških hiš ali banki ali pa se delnicam odpovedati. Če ne bodo storili nič od tega, bodo njihove delnice samodejno prenesene na račun pri sodišču, vendar to ne pomeni, da se bodo v celoti izognili stroškom. Tisti, katerih delnice kotirajo na borzni, bodo kljub vsemu dolžni kriti strošek samodejnega prenosa na račun pri sodišču. Več

 • Urša Marn

  28. 10. 2016  |  Mladina 43  |  Družba

  Zatajeni plakat

  Javno zdravstvo v Evropi je na resni preizkušnji. Zmanjšujejo se sredstva, znižuje se število zaposlenih, zmanjšuje se število ur za izobraževanje osebja, onemogoča se strokovni razvoj, znižujejo se plače, potem pa so tu še korupcija, divja privatizacija in drugi pojavi, kar vse znižuje raven zdravstvene oskrbe in poslabšuje dostopnost javnega zdravstva. Več

 • Urša Marn  |  foto: Uroš Abram

  14. 10. 2016  |  Mladina 41  |  Ekonomija

  Mojmir Mrak, ekonomist

  S profesorjem mednarodnih financ dr. Mojmirjem Mrakom z Ekonomske fakultete v Ljubljani o težavah največje nemške investicijske banke Deutsche Bank, o tem, zakaj bo nemška vlada to gigantsko banko za vsako ceno reševala, o vračanju koncepta socializacije izgub, o dvoličnosti velikih držav članic EU, pa tudi o tem, ali je Slovenija pripravljena na morebitno novo veliko finančno krizo. Več

 • Urša Marn

  7. 10. 2016  |  Mladina 40  |  Politika

  Razbijanje mita

  Ko je nekdanji finančni minister Dušan Mramor v prvi verziji mini davčne reforme predlagal spremembo, po kateri bi bili vsi kapitalski dobički obdavčeni po enotni, 25-odstotni stopnji ne glede obdobje trajanja imetništva kapitala, je naletel na silovit odpor. Kritiki so zatrjevali, da bi ta sprememba državljane odvrnila od dolgoročnega varčevanja, zavrla razvoj domačega kapitalskega trga in odgnala tuje vlagatelje. »Če bo obveljal predlog sprememb pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov, se vidimo na ustavnem sodišču,« je zagrozil Stojan Petrič, nekdanji prvi mož družbe Kolektor. Več

 • Urša Marn

  23. 9. 2016  |  Mladina 38  |  Družba

  Bogo Zupančič, zgodovinar arhitekture

  Dr. Bogo Zupančič je kustos za novejšo slovensko arhitekturo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani in avtor šestih knjig o zgodovini slovenske arhitekture: Ljubljanski Nebotičnik – denar in arhitektura, Arhitekt Josip Costaperaria in ljubljansko moderno meščanstvo ter zbirke štirih knjig Usode ljubljanskih stavb in ljudi. Za svoj publicistični opus je leta 2006 prejel Plečnikovo medaljo. Je soavtor razstave Soseske in ulice, ki so jo v MAO odprli v spomin na čase, ko se je stanovanjske soseske še gradilo z mislijo na njihove uporabnike. Več